Twitter ですら複垢利用できなかったのに Mastodon でアカウント 2 つも作ってしまって完全に持て余してる

Kirakiratter

Kirakiratter is an Aikatsu-themed Mastodon instance!

kirakiratter kirakiratter