γˆγ³γ³πŸ€θŠΈγ‚«16 ル76 is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γˆγ³γ³πŸ€θŠΈγ‚«16 ル76 @ebibi

γ‚«γƒ—γ‚»γƒ«γƒ›γƒ†γƒ«εˆγ‚γ¦ζ³ŠγΎγ‚‹γ‚‰γ—γ„

Β· Amaroq Β· 0 Β· 0