γ‹γ«γƒγƒ³πŸ¦€ is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‹γ«γƒγƒ³πŸ¦€ @kanipon

ζ­£εΊ§γ‚Έγƒ£γƒ³γƒ—γ¨γ„γ†ζŠ€γŒγ‚γ£γ¦γͺ…