γ‹γ«γƒγƒ³πŸ¦€ is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‹γ«γƒγƒ³πŸ¦€ @kanipon

θ—€εŸŽη΅„η΄…θŒΆθŠ±δΌ
松岑硄γ‚ͺムラむス
ホγƒͺγ‚³γ‚·η΅„γ‚†γ§γŸγΎγ”
ε€©ιŸ³η΅„γͺんかチーズかけるや぀