γŠγŽγƒŽγƒ³πŸŒž is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γŠγŽγƒŽγƒ³πŸŒž @oginon

遅くγͺγ‚ŠγΎγ—γŸγŒζ„Ÿζƒ³η΅΅ζγγΎγ—γŸ

Β· 5 Β· 20