γŠγŽγƒŽγƒ³πŸŒž is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γŠγŽγƒŽγƒ³πŸŒž @oginon

ζœͺζ₯γ«ζ€γ„ε‡Ίγ‚’ζŽ’γ—γ«θ‘Œγ“γ†β€¦

Β· 0 Β· 0